Mutatószámok, jellemzők

Számtalan, a vállalkozások teljesítményét mérő mutató létezik.

Utoljára szerkesztve: 2022. augusztus 18.

Mutatószámok,
jellemzők dossziéban 52 fogalommagyarázat található!

További fogalmak a dossziéban

Adózás előtti eredmény / EBIT / Earnings before interest and taxesAdózott eredményÁFA / Általános forgalmi adóÁfamentes tevékenységek / Tárgyi adómentes tevékenységekAlapkamat / Jegybanki alapkamatAlaptőke / Alapító tőke / Törzstőke / Jegyzett tőkeÁrbevétel / Nettó árbevételÁrbevétel-növekedési ütemeÁrrésBenchmarkBusiness to Business / B2B / Üzleti értékesítésbusiness to consumer / b2c / lakossági értékesítésCash-flowCash-flow terv / Likviditási tervEBITDA / Earnings before interest, taxes, depreciation and amortizationEredménykimutatásEredménytartalékEszközök / AktívákÉves adósságszolgálatForgóeszközForrások / PasszívákHozamIdegen forrásImmateriális javakInnovatív vállalkozás / InnovációJövedelmezőségi mutatókKészletek forgási sebességeKis- és középvállalkozások / KKVKisvállalkozásKöltségkategóriák / Költségek csoportosításaKönyv szerinti értékKözépvállalkozás / Közepes vállalkozásKPI / Key performance indicatorLikviditásLikviditási mutató / Likviditási rátaMéretgazdaságosságMérlegbeszámoló / Éves beszámoló / BeszámolóMérlegfőösszegMikrovállalkozásMűködési költség / Fix költségNagyvállalat / NagyvállalkozásPénzügyi tervPiacméretReturn of Investment / ROIROA / Return on Assets / Eszközarányos megtérülésROE / Return on Equity / Tőkearányos megtérülésSaját forrásSzállítóállomány forgási sebességeTárgyi eszköz / ÁllóeszközTőkeerő / TőkeellátottságÜzemi eredmény / Üzleti eredményVevőállomány forgási sebessége

Az MFB Zrt. Üzleti Tanácsadási Platformja az Európai Unió által az Európai Beruházási Tanácsadó Platformon keresztül biztosított finanszírozás segítségével valósul meg.

A weboldal célja a tájékoztatás, a keresések, tesztek eredményei semmilyen módon nem minősülnek ajánlatnak, üzleti, jogi tanácsadásnak vagy kötelezettségvállalásnak, továbbá semmilyen szándékot vagy kötelezettséget nem keletkeztetnek az MFB Zrt. számára a vállalkozással való finanszírozási kapcsolat létrehozására. A gyorsteszt/vizsgálat eredménye alapján nem jön létre jogviszony az MFB Zrt. és az érdeklődő vállalkozás között.
Az MFB Zrt. kizárja a felelősségét a weboldalon található tájékoztatásokból eredő, a felhasználókat vagy harmadik felet érő bármilyen üzleti, jogi következményekért, illetve a jelen weboldalon megtalálható tájékoztatásokon alapuló kártérítési vagy egyéb igények tekintetében.