Összes definíció

3 A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z

definíciók

3F / Family, friends, fools / Család, barátok, bolondok Adózás előtti eredmény / EBIT / Earnings before interest and taxes Adózott eredmény ÁFA / Általános forgalmi adó Áfamentes tevékenységek / Tárgyi adómentes tevékenységek Agrár de minimis szabály Akcelerátor / Akceleráció Akvizíció / Felvásárlás Alapkamat / Jegybanki alapkamat Alaptőke / Alapító tőke / Törzstőke / Jegyzett tőke Állami készfizető kezességvállalás Állami támogatás Angyal / Angyalbefektető / Üzleti angyal Árbevétel / Nettó árbevétel Árbevétel-növekedési üteme Árrés Befektetés előtti értékelés / Pre-money valuation Befektetés utáni értékelés / Post money valuation Benchmark Beruházás / Fejlesztés Beruházási hitel Biztosíték Bootcamp / Alapozó tréning / Gyorstalpaló Bootstrap / Önfinanszírozó startup Business Model Canvas / BMC / Üzleti modell vászon Business to Business / B2B / Üzleti értékesítés business to consumer / b2c / lakossági értékesítés Cap table / Capitalization table / Kapitalizációs táblázat Cash-flow Cash-flow terv / Likviditási terv Cégalapítás Cégérték / Cégértékelés Csekély összegű támogatás / De minimis szabály Demo day / Demónap Díjtámogatás / Állami díjtámogatás Drag-along / Együttértékesítési kötelezettség Due diligence / Átvilágítás / Átvilágítási jelentés EBITDA / Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization Egyéni vállalkozás / Egyéni vállalkozó Együttértékesítési jog / Tag-along Eladási jog / Átruházási jog / Eladási opció Elektronikus Pályázói Tájékoztató Felület / EPTK Elevator pitch Első ajánlattétel joga / Right of first offer Elsőbbségi jog / Pre-emption rights Elvárt hozam / Megtérülés Equity Eredménykimutatás Eredménytartalék Eszközalapú finanszírozás Eszközök / Aktívák Éves adósságszolgálat Exit Fact sheet Fedezet Fedezet nélküli finanszírozás Feltételes vissza nem térítendő támogatás / Átforduló támogatás Finanszírozás Finanszírozható tevékenységek / Nem finanszírozható tevékenységek Fióktelep Fix kamat Folyószámlahitel Fordított garanciaeljárás Forgóeszköz Forgóeszközhitel Forrásbevonás Források / Passzívák Fundraising Futamidő Garancia / Biztosíték Garantiqa / Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Gazdasági társaság GINOP Plusz / Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz Growth hacking Hígulás elleni védelem / Anti-dilution protection Hitel Hitelbírálat Hitelbiztosítéki érték / Fedezeti érték Hitelcél Hitelgarancia Hitelgarancia-díj Hiteligénylés / Hitelkérelem Hitelképesség Hitelkeret Hitelkiváltás Hiteltörlesztés Hiventures Hozam Idegen forrás Immateriális javak Induló vállalkozás / kezdő vállalkozás Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás Inkubátor / Inkubátorház / Inkubáció Innovatív vállalkozás / Innováció Jelzálog Jövedelmezőségi mutatók Kamat Kamatfelár Kamatfizetés Kamatkockázat Kamattámogatás KATA / Kisadózó vállalkozások tételes adója Késedelmi kamat Készletek forgási sebessége Kezesség Kezességvállalási kérelem K+F+I / Kutatás, fejlesztés, innováció Kis- és középvállalkozások / KKV Kisvállalkozás KIVA / Kisvállalati adó KMR / Közép-magyarországi régió Kockázati tőke / VC / Ventures capital Költségkategóriák / Költségek csoportosítása Könyv szerinti érték Korlátolt felelősségű társaság / Kft. Középvállalkozás / Közepes vállalkozás KPI / Key performance indicator KTK / KTK Plusz / Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettsége Likvidációs elsőbbség / Megtérülési elsőbbség Likviditás Likviditási mutató / Likviditási ráta Mentor / Mentorálás Méretgazdaságosság Mérlegbeszámoló / Éves beszámoló / Beszámoló Mérlegfőösszeg MFB Csoport MFB Invest Zrt. MFB pont MFB Zrt. / MFB Bank / MFB Mikrovállalkozás Minimum Viable Product / MVP Monthly burn rate Működési költség / Fix költség Működési terv Mutatószámok, jellemzők Nagyvállalat / Nagyvállalkozás One-pager Operatív program / OP Osztalék Osztalékelsőbbség / Osztalékelsőbbségi részvény palyazat.gov.hu / Pályázati oldal Pályázati felhívás / pályázati feltételek Pénzügyi terv Pénzügyi vállalkozás / Pénzügyi közvetítő Piacméret Pitch Pitch deck / Bemutatkozó prezentációs készlet Pivot / Pivotálás Pre-seed money / Pre-seed befektetés / Pre-seed tőke Profit / Nyereség / Eredmény Referenciakamat / Referencia-kamatláb Refinanszírozás Rendelkezésre tartás Rendelkezésre tartási idő Return of Investment / ROI ROA / Return on Assets / Eszközarányos megtérülés ROE / Return on Equity / Tőkearányos megtérülés Saját erő / Önerő / Önrész Saját forrás Sales pitch / Befektetői prezentáció Seed money / Magvető befektetés / Magvető tőke Skálázhatóság Startup ökoszisztéma Startup / Start-up / Start up Szállítóállomány forgási sebessége Székhely Személyi jellegű ráfordítás Személyi jövedelemadó / SZJA Szindikátusi szerződés / Befektetői szerződés Tagi kölcsön / Tagi hitel Támogatási intenzitás / Támogatásintenzitás Támogatástartalom Támogatói okirat / Támogatási szerződés Tárgyi eszköz / Állóeszköz Társasági adó / TAO Telephely Term sheet Tőke Tőkebevonás Tőkeemelés Tőkeerő / Tőkeellátottság Tranzakciós dokumentumok Türelmi idő Uniós támogatás Üzemi eredmény / Üzleti eredmény Üzleti év Üzleti jelentés Üzleti terv Validálás Vállalkozás életútja Vevőállomány forgási sebessége

Az MFB Zrt. Üzleti Tanácsadási Platformja az Európai Unió által az Európai Beruházási Tanácsadó Platformon keresztül biztosított finanszírozás segítségével valósul meg.

A weboldal célja a tájékoztatás, a keresések, tesztek eredményei semmilyen módon nem minősülnek ajánlatnak, üzleti, jogi tanácsadásnak vagy kötelezettségvállalásnak, továbbá semmilyen szándékot vagy kötelezettséget nem keletkeztetnek az MFB Zrt. számára a vállalkozással való finanszírozási kapcsolat létrehozására. A gyorsteszt/vizsgálat eredménye alapján nem jön létre jogviszony az MFB Zrt. és az érdeklődő vállalkozás között.
Az MFB Zrt. kizárja a felelősségét a weboldalon található tájékoztatásokból eredő, a felhasználókat vagy harmadik felet érő bármilyen üzleti, jogi következményekért, illetve a jelen weboldalon megtalálható tájékoztatásokon alapuló kártérítési vagy egyéb igények tekintetében.